chuyên cung cấp ván ghép bình duong

chuyên cung cấp ván ghép bình duong
Ngày đăng: 04/03/2021 11:38 PM

  Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 04/2018 đạt 693 triệu USD, giảm 4,4% so với tháng 3/2018 nhưng vẫn tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 474 triệu USD, giảm 6,1% so với tháng trước đó và tăng 1,6% so với tháng 4/2017.
  - Trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG cả cả nước đạt 2,636 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy tính đến hết tháng 4/2018, Việt Nam đã xuất siêu 1,95 tỷ USD trong hoạt động xuất – nhập khẩu G&SPG.
  Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,837 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 69,69% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG.
  Trong 15 ngày đầu tháng 5/2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG đạt 313 triệu USD, giảm nhẹ so với mức 319 triệu USD của 15 ngày đầu tháng 4/2018.

  - Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI),
  - Trong tháng 4/2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 295 triệu USD, giảm gần 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 265 triệu USD, xấp xỉ cùng kỳ tháng 4/2017.
  - Trong 4 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt 1,124 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 42,64% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước. ván ghép bình duong   Trong đó, kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt 1,019 tỷ USD, tăng 2,43% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 90,68% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn khối doanh nghiệp FDI và chiếm 55,48% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả nước.
  THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU:
  Tháng 4/2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam sang các thị trường chủ lực đều giảm so với tháng trước đó. Trong đó, thị trường Canada, Đức, Hà Lan lần lượt giảm 12,48%, 36,4% và giảm 31,68% so với tháng 3/2018. Hai thị trường đứng đầu là Hoa Kỳ và Trung Quốc chỉ giảm nhẹ, lần lượt giảm 1,64% và giảm 1,81%.
  4 tháng năm 2018, Hoa Kỳ tiếp tục duy trì là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt 1,051 tỷ USD, chiếm tới 40% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước, bỏ xa thị trường đứng thứ 2 là ván ghép bình duong  Trung Quốc – chiếm 14% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam.
  Đáng chú ý trong 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc tăng rất mạnh, đạt gần 289 triệu USD, tăng tới 45,13% so với cùng kỳ năm 2017.

  Zalo
  Hotline